Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
Kledningen er jernvitrolbehandlet.
Foto: privat