Graan Stubbe Spire
Et naturlig kretsløp

Trær vokser. Trær brytes ned.
I mellomtiden kan vi nytte trærne som byggematerialer.
Og når trelasta er ferdig som byggevare kan vi nytte det som energikilde.
Når trevirket brennes frigjøres CO2 som kan brukes av et nytt tre i vekst.

Trelast er det eneste fornybare byggemateriale vi har.

Mikroplastx850
Mikroplast

De mest brukte malingene inneholder plast (akryl og lateks), og maling er den nest største kilden til mikroplast i havet.

NB! Akryl og lateks danner ei diffusjonstett hinne som hindrer trevirket å puste og tørke ut. 

Modnere maling er derfor hverken bra for kledningen eller miljøet

Kilde: https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/maling/artikler/plastmaling-hva-er-det

Graan Planker Vedlikeholdsfri
Reduserte utslipp av klimagasser

Trærne spiser CO2 .
Treet bruker C som byggestein, og slipper ut O2.
En trekledning er derfor et godt klimavalg. Det beste klimavalget tar du om du lar kledningen stå ubehandlet. Spart produksjon av maling og beis er sparte utslipp av klimagasser.

Kilde: Miljøanalyser av trefasader, SINTEF.

Graf over klimagassutslipp
Klimagassregnskap alternative fasadematerialer

 

 

Wood Stack Large

Bærekraftig skogbruk

Vårt mål er å overlevere skogen til neste generasjon i bedre stand enn vi overtok.Vi driver derfor bærekraftig skogbruk basert på Norsk PEFC Skogstandard.

For mer informasjon om dette anbefaler vi denne artikkelen fra Viken Skog.