Kongle (1)

God kvalitet tar tid.

Trærne vi bruker er mer enn 100 år gamle.
Den seine veksten gir den gode kvaliteten.

Graan Skog Soer Aurdal
01
500-700 meter over havet - i Valdres
Fra Begna og østover mot Land bølger åsene seg innover Buvassfaret og Øyvassfaret. Stadig høyere over havet og stadig bedre forhold for godt grantømmer. Her er det karrig jord, kalde vårer og svale somre; forhold som gir godt og seinvokst grantømmer.
Graan Skogsmaskin
02
Hogst

Etter 120 – 150 år er skogen  utvokst, og det er på tide å høste mer enn 100 års møysom vekst. På disse åra har det skjedd en revolusjon i tømmerhogst; moderne hogstmaskiner henter gamle trær.

Graan Kledning Stroelagt
03
Skjæring og tørking

Vi skjærer tømmeret rett til kledningsbord. Slik får alle borda ei rett-side som overflate, og kledningen vil klemme seg til veggen.
Dette i motsetning til tradisjonell kledning som produseres av kløyvd plank hvor halvparten av borda får ei vrangside som overflate.

Borda naturtørkes om våren; den beste tida å tørke trelast. Naturtørk tar litt lengre tid, men er mer skånsom med kledningen.

Graan Tingnes Sag
04
Bearbeiding, profilering og høvling

Vi samarbeider med Tingnes sag & høvleri. Her kan Øystein kløyve, splitte og høvle etter din bestilling.

Graan Vedlikeholdsfri Kledning
05
Kvalitetssikring og levering

Vi følger kledningen vår fra skogen og til ferdig produkt, klart for levering. Og gleder oss over at 100 års møysom vekst ikke er glemt, men får blomstre på ny som din kledning.

Hytte kledd med 20x145 dobbelfals rett behandlet med jernvitrol.
06
Vedlikeholdsfri kledning

Vi håper du vil trives med ditt valg av kledning. Vel vitende om at et nytt tre er plantet ut der hvor kledningen din vokste.

Graan Miljoe Groent Seinvokst
07
En ny, lang reise er begynt