Valdres. Fra Begna og østover mot Land bølger åsene seg innover i Buvassfaret og Øyvassfaret. De dype blågrønne Valdresskogene har næringsfattig jordsmonn, kalde vårer og svale somre; optimale forhold for seinvokst gran. Her vokser vår skog.

Kart over området
Tid gir kvalitet

Trærne vi bruker er mer enn 100 år gamle.
Den seine veksten gir den gode kvaliteten.

Område, jordsmonn og høyde

Området her er kjent for godt tømmer.
Innover åsene er jordsmonnet skrint og klimaet svalt.
Her vokser det fram seinvokst kvalitetstømmer spesielt godt egna til kledning.

Utvalgt tømmer

Fra egen skog velger vi ut det beste tømmeret for produksjon av vedlikeholdsfri kledning.