Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS
Kledningen er jernvitrolbehandlet.
Foto: Privat